Tin tức - Sự kiện

Nghiệm thu 3 dự án sản xuất thử nghiệm lúa theo hướng GAP

Vừa qua, Sở KH-CN tổ chức hội nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài để nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm.

Vừa qua, Sở KH-CN tổ chức hội nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài để nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm.

Mô hình sản xuất thử nghiệm lúa theo hướng GAP

Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành đánh giá 3 dự án thử nghiệm: Xây dựng cánh đồng mẫu lớn và ghi chép sổ tay sản xuất lúa cao sản ngắn ngày theo hướng GAP tại xã Phong Thạnh Đông A (huyện Giá Rai); Xây dựng cánh đồng mẫu lớn và ghi chép sổ tay sản xuất lúa cao sản ngắn ngày theo hướng GAP tại xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long); Xây dựng cánh đồng mẫu lớn và ghi chép sổ tay sản xuất lúa Tài nguyên theo hướng GAP tại xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi). Dự án do kỹ sư Lê Thanh Tú làm chủ nhiệm.

Kết quả, 3 dự án trên đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá.

Lượt xem: 26627