1. MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông báo về chính sách bảo mật thông tin cá nhân mô tả cách Nam Mỹ SeaFood xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm việc cung cấp trang web tại địa chỉ: https://nammyseafood.vn/ và các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Cụ thể, Chính sách bảo mật thông tin cá nhân  này giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn (i) khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, (ii) trong bất kỳ tương tác nào khác với chúng tôi, hoặc (iii) mà chúng tôi có thể xử lý khi cung cấp Dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi (bao gồm dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do thu thập và quyền của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn).

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng dành thời gian để đọc và hiểu Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này. Nội dung này được thiết kế để đọc kết hợp với Điều khoản sử dụng và Thông báo Cookie của chúng tôi.

Cuối cùng, Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

2. PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông báo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân chỉ áp dụng cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn hoặc từ một bên thứ ba liên quan. Nó không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được thu thập bởi các bên thứ ba trong quá trình tương tác của bạn với những bên thứ ba đó hoặc việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ (ví dụ: khi bạn truy cập vào các liên kết trên Trang web của chúng tôi đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát được).

Thông báo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này không bao gồm việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến công việc. Do đó, nếu bạn là nhân viên làm việc cho chúng tôi, xin vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin cá nhân tại nơi làm việc của chúng tôi, trong đó sẽ cung cấp thêm thông tin về cách chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc làm và/hoặc hợp đồng làm việc.

3. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này định kỳ để phản ánh bất kỳ thay đổi hoặc thay đổi đề xuất nào về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc để tuân thủ các thay đổi trong luật pháp hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, nhưng chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét Chính sách bảo mật thông tin cá nhân  định kỳ để cập nhật cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cập nhật ngày có hiệu lực ở đầu trang.

4. VỀ CHÚNG TÔI

Trang web và Dịch vụ được cung cấp bởi công ty Nam Mỹ SeaFood.

Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Với mục đích của Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, trừ khi có quy định khác, chúng tôi sẽ được coi là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sử dụng được xác định trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này. Xin lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, khi chúng tôi xử lý dữ liệu liên quan đến các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể thực hiện các hoạt động được đề cập trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này dưới tư cách là bên xử lý dữ liệu, thực hiện thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm rõ sự phân biệt này trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

5. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này hoặc muốn thực hiện quyền của mình như được quy định trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các cách thức sau:

Email

Gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ : nammyseafood@gmail.com hoặc nammyfoods@gmail.com

Bưu điện

Gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ: nhà máy 1 - Lô 38A4, đường số 1, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, nhà máy 2 - KV Thới Hưng, phường Thới An Đông, q. Bình Thủy, TP Cần Thơ

 

6. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP / XỬ LÝ

Khi chúng tôi nói về dữ liệu cá nhân, chúng tôi đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân cụ thể hoặc có thể xác định được. Cá nhân có thể được xác định thông qua tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, thông tin nhận dạng trực tuyến (như địa chỉ IP) hoặc các yếu tố khác cụ thể liên quan đến họ, chẳng hạn như diện mạo. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và xử lý về bạn bao gồm:

Dữ liệu cá nhân về danh tính

Tên; họ.

Dữ liệu liên hệ

Địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại, tên người dùng trên mạng xã hội.

Dữ liệu ứng viên

Ngày sinh, giới tính, quốc tịch, sơ yếu lý lịch, kinh nghiệm làm việc và bất kỳ dữ liệu cá nhân khác mà bạn có thể cung cấp trước/trong quá trình cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Dữ liệu hình ảnh

Hình ảnh; video.

Dữ liệu tài chính

Thông tin tài khoản ngân hàng; thông tin một phần của thẻ thanh toán.

Dữ liệu giao dịch

Chi tiết về các khoản thanh toán giữa bạn và chúng tôi; chi tiết về các dịch vụ đã mua từ chúng tôi.

Dữ liệu hồ sơ

Sở thích và lựa chọn; thông tin liên hệ; dữ liệu liên quan đến việc bạn đã tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc cuộc thi nào; phản hồi và câu trả lời khảo sát; nội dung của bất kỳ tin nhắn nào bạn gửi bằng cách sử dụng bất kỳ biểu mẫu yêu cầu thông tin hoặc chức năng trò chuyện nào trên Trang web.

Dữ liệu hành vi

Dữ liệu liên quan đến hoạt động duyệt web của bạn, thu thập thông qua việc sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự khác; thông tin về thời điểm bắt đầu của phiên làm việc hiện tại hoặc trước đó; chi tiết về bất kỳ dịch vụ nào bạn xem hoặc mua qua Trang web.

Dữ liệu kỹ thuật (dữ liệu nhạy cảm)

Địa chỉ IP; loại trình duyệt và hệ điều hành; định vị địa lý, để đảm bảo chúng tôi hiển thị thông báo và thông tin chính xác cho bạn; bất kỳ số duy nhất nào khác được gán cho một thiết bị.

Dữ liệu tiếp thị và truyền thông

Sở thích tiếp thị; sở thích dịch vụ truyền thông.

Dữ liệu có sẵn công khai

Thông tin về các bài viết (hoặc tương tự) mà bạn có thể đã xuất bản; thông tin về sở thích hoặc liên kết hoặc vị trí công khai về các vấn đề vấn đề doanh nghiệp và tương tự.

 Để biết thêm thông tin về dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, vui lòng tham khảo phần 'CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN' dưới đây.

7. CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập và nhận dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các cách thức khác nhau:

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân trực tiếp cho chúng tôi, ví dụ khi bạn sử dụng dịch vụ qua Trang web của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thông tin, điền vào các biểu mẫu trên Trang web của chúng tôi, đăng ký nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi hoặc cung cấp phản hồi cho chúng tôi

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự

Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu hành vi và dữ liệu kỹ thuật. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (xem phần "Thông tin chi tiết và phân tích Trang web" dưới đây).

 

Dữ liệu cá nhân nhận từ bên thứ ba

Chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ bên thứ ba. Những bên thứ ba này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân công khai

Đôi khi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn (Dữ liệu nhận dạng, Dữ liệu liên hệ hoặc Dữ liệu công khai) có chứa trong các nguồn công khai (bao gồm các bộ dữ liệu nguồn mở hoặc báo cáo truyền thông) hoặc dữ liệu mà bạn hoặc một bên thứ ba khác có thể công khai (ví dụ như thông qua các bài diễn thuyết tại sự kiện, việc xuất bản bài viết hoặc câu chuyện tin tức khác hoặc các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội).

 

 8. CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN VỀ AI

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ những người sau đây:

Người truy cập Trang web

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến sự tương tác của bạn với chúng tôi và Trang web của chúng tôi.

Người liên hệ với chúng tôi với một yêu cầu cụ thể

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi với một hoặc nhiều yêu cầu cụ thể qua Trang web của chúng tôi, gửi khiếu nại hoặc cung cấp bất kỳ phản hồi nào cho chúng tôi trong các khảo sát và biểu mẫu phản hồi của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến sự tương tác của bạn với chúng tôi và Trang web của chúng tôi.

Nhân viên/đại diện của Khách hàng

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn và/hoặc tổ chức của bạn. Điều này có thể bao gồm dữ liệu cá nhân được bao gồm trong bất kỳ email hoặc cuộc gọi điện nào hoặc được ghi lại trên bất kỳ tài liệu nào liên quan đến đơn đặt hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như dữ liệu liên lạc, chức vụ của bạn.

Khách hàng nên đảm bảo rằng nhân viên của họ biết rằng dữ liệu của họ đang được chia sẻ với chúng tôi, như được mô tả trong chính sách này.

Tài năng (Talent)

Nếu bạn cung cấp dịch vụ và/hoặc nội dung cho chúng tôi và/hoặc làm việc với chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi (bao gồm xuất hiện trong sản phẩm chúng tôi sản xuất), chúng tôi có thể thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như dữ liệu danh tính, dữ liệu liên lạc, dữ liệu tài chính, sơ yếu lý lịch liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và/hoặc nội dung cho chúng tôi và khách hàng của chúng tôi.

Nhân viên/đại diện của đối tác/nhà cung cấp

Nếu bạn (hoặc tổ chức của bạn) cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho chúng tôi hoặc hợp tác với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc nhận các sản phẩm và dịch vụ đó và/hoặc hợp tác. Điều này có thể bao gồm dữ liệu cá nhân được bao gồm trong bất kỳ email hoặc cuộc gọi điện nào hoặc được ghi lại trên bất kỳ tài liệu nào liên quan đến đơn đặt hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như dữ liệu liên lạc, chức vụ của bạn.

Đối tác và nhà cung cấp phải đảm bảo rằng nhân viên của họ biết rằng dữ liệu của họ đang được chia sẻ với chúng tôi, như được mô tả trong chính sách này.

Khách tới văn phòng, studio, địa điểm sản xuất của chúng tôi

Nếu bạn có mặt tại một trong các văn phòng hoặc địa điểm làm việc của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến chuyến thăm và bất kỳ câu hỏi nào bạn đưa ra. Ví dụ, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân khi đăng ký làm khách, hoặc khi bạn đăng ký và truy cập mạng Wi-Fi khách của chúng tôi tại cơ sở của chúng tôi. Hình ảnh từ camera an ninh cũng có thể được thu thập cho mục đích bảo mật.

Người tham gia sự kiện

Nếu bạn tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân về bạn liên quan đến việc bạn tham dự sự kiện. Ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn điền vào biểu mẫu đăng ký hoặc phản hồi, hoặc các tài liệu khác liên quan đến sự kiện.

Người nộp đơn ứng tuyển

Nếu bạn nộp đơn ứng tuyển vị trí công việc với chúng tôi hoặc tỏ ý muốn làm việc cho chúng tôi, hoặc chúng tôi nhận thấy bạn có thể là ứng viên phù hợp cho một trong những vị trí công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ và thông tin CV hoặc hồ sơ của bạn thông qua một loạt các phương pháp bao gồm các trang web việc làm trực tuyến, qua email, trực tiếp trong cuộc phỏng vấn và/hoặc bằng bất kỳ phương pháp nào khác.

Thành viên của công chúng

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi.

 

9. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

A: VẬN HÀNH TRANG WEB, CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ TIẾP THỊ

I. Vận hành Trang web

Nếu bạn duyệt Trang web của chúng tôi

Khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu hành vi và Dữ liệu kỹ thuật để giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng và điều hướng trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này để có thể hiểu rõ hơn phần nào của Trang web của chúng tôi được ưa thích hơn hoặc ít hơn và cải thiện cấu trúc và điều hướng của Trang web của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng chúng tôi có thể có với bạn về dịch vụ, hoặc đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để sử dụng thông tin cá nhân nhằm đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp truy cập vào Trang web của chúng tôi một cách an toàn và hiệu quả và để chúng tôi có thể cải thiện Trang web của chúng tôi.

Thông tin chi tiết và phân tích Trang web

Chúng tôi và đối tác của chúng tôi sử dụng cookie, web beacon, pixel tag và các công nghệ tương tự khác (chúng tôi gọi chung là "Cookie") để thu thập dữ liệu từ các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào Trang web của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập bao gồm Dữ liệu về hành vi và Dữ liệu kỹ thuật, cùng với một số Dữ liệu hồ sơ. Vui lòng xem Thông báo Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm các chi tiết về các đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng dữ liệu này để phân tích cách bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi cũng như hiệu quả của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Phân tích cách bạn sử dụng và hiệu quả của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi;
 • Đếm số người dùng đã truy cập Trang web của chúng tôi và thu thập các loại thông tin khác, bao gồm thông tin về thói quen duyệt web của người truy cập, giúp chúng tôi cải thiện Trang web và Dịch vụ của chúng tôi;
 • Đo lường hiệu quả của nội dung của chúng tôi;
 • Tìm hiểu phần nào của Trang web của chúng tôi thu hút người dùng nhất, phần nào của Trang web của chúng tôi thú vị nhất và người truy cập muốn thấy những tính năng nào và chức năng nào;
 • Giúp chúng tôi hiểu loại nội dung tiếp thị có khả năng thu hút nhất đối với người truy cập và khách hàng của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Khi dữ liệu của bạn được thu thập thông qua việc sử dụng các cookie không cần thiết, chúng tôi dựa trên sự đồng ý để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và cho mục đích xử lý tiếp theo. Vui lòng xem Thông báo Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể dựa trên cơ sở pháp lý khác khi sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua việc sử dụng các cookie. Ví dụ, khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập thông qua việc sử dụng các cookie phân tích để phân tích cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như vậy nhằm mục đích cải thiện Trang web và Dịch vụ của chúng tôi là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng các tính năng tương tác trên Trang web của chúng tôi

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn sử dụng các tính năng cụ thể trên Trang web của chúng tôi. Ví dụ, tùy thuộc vào tính chất của yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân như Dữ liệu nhận dạng, Dữ liệu liên hệ, Dữ liệu đăng ký, Dữ liệu hồ sơ và một số Dữ liệu hành vi và Dữ liệu kỹ thuật nhất định khi bạn sử dụng Mẫu Yêu cầu hoặc chức năng Trò chuyện để liên hệ với chúng tôi hoặc các chủ tài khoản khác, hoặc để cho phép bạn được tìm kiếm bởi các chủ tài khoản khác.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi có thể có với bạn về Dịch vụ, hoặc nó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để sử dụng dữ liệu cá nhân như vậy để đảm bảo chúng tôi có thể phản hồi yêu cầu của bạn, cung cấp quyền truy cập vào Trang web của chúng tôi một cách an toàn và hiệu quả và cải thiện Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn đóng góp cho Trang web của chúng tôi hoặc đăng nội dung trên Trang web của chúng tôi

Nếu bạn viết một bài viết hoặc blog cho chúng tôi hoặc đóng góp theo bất kỳ cách nào vào các bản xuất bản chúng tôi gửi cho các chủ tài khoản và/hoặc xuất bản trên trang web của chúng tôi hoặc trên bản in, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn như Dữ liệu nhận dạng và/hoặc Liên hệ của bạn) để ghi nhận cho đóng góp của bạn. Nếu bạn cung cấp hình ảnh cá nhân hoặc hình ảnh khác để hỗ trợ bài viết hoặc blog của bạn, chúng tôi có thể xuất bản một hoặc nhiều hình ảnh đó kèm theo bài viết hoặc blog của bạn.

Nếu bạn gửi bất kỳ nội dung nào khác cho chúng tôi, bao gồm thông qua trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hình ảnh, trích dẫn hoặc đánh giá, chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được bao gồm trong nội dung đó để cung cấp các Dịch vụ cụ thể thông qua trang web của chúng tôi và quảng bá Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể cho phép bên thứ ba sử dụng các bài viết hoặc blog mà bạn đóng góp hoặc nội dung mà bạn cung cấp. Nếu việc sử dụng nội dung như vậy liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể sử dụng Liên hệ của bạn để yêu cầu sự cho phép sử dụng nội dung liên quan, trừ khi chúng tôi tin rằng chúng tôi có quyền hợp pháp sử dụng nội dung mà không cần sự cho phép của bạn.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Khi chúng tôi sử dụng nội dung của bạn liên quan đến các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua trang web của chúng tôi, việc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm đảm bảo chúng tôi cung cấp các Dịch vụ liên quan một cách hiệu quả, là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Khi chúng tôi cho phép bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn có trong nội dung mà bạn gửi, chúng tôi sẽ làm như vậy mà không cần sự cho phép của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, bao gồm việc quảng bá Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Nếu việc sử dụng không nằm trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu sự cho phép, trong trường hợp đó, việc xử lý dữ liệu cá nhân như vậy sẽ dựa trên sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn liên kết đến các trang truyền thông xã hội và tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi

Nếu bạn nhấp vào một trong các liên kết mạng xã hội trên trang web của chúng tôi hoặc tương tác với trang mạng xã hội của chúng tôi như trên Facebook hoặc Instagram (bao gồm tương tác với các tính năng như "thích" hoặc tương tự trên trang web hoặc tài khoản mạng xã hội của chúng tôi), chúng tôi và nền tảng mạng xã hội liên quan có thể nhận thông tin liên quan đến sự tương tác đó và có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến mục đích này, chẳng hạn như một số dữ liệu về hành vi và dữ liệu kỹ thuật. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân này, vui lòng xem phần "Thông tin chi tiết và phân tích Trang web".

Nền tảng mạng xã hội liên quan cũng có thể là người kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua việc sử dụng trang mạng xã hội của chúng tôi và có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích bổ sung. Để biết chi tiết về cách nền tảng mạng xã hội liên quan sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của nền tảng mạng xã hội liên quan.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách đã mô tả ở trên là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi cung cấp Trang web một cách hiệu quả và quảng bá Trang web của chúng tôi qua mạng xã hội.

II. Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi

Sáng tạo nội dung và quản lý tài năng.

Như một phần của dịch vụ sáng tạo nội dung cho khách hàng, chúng tôi duy trì cơ sở dữ liệu tài năng bao gồm Dữ liệu về danh tính, Dữ liệu liên hệ, Dữ liệu ứng viên và Dữ liệu công khai có sẵn cùng với tiểu sử và sở thích cá nhân của những người chúng tôi có thể sử dụng cho một chiến dịch cụ thể. Chúng tôi sử dụng thông tin này để lựa chọn tài năng cho một chiến dịch cụ thể và làm việc với tài năng đó. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp từ cá nhân, thông qua các nhà tuyển dụng hoặc đại lý bên thứ ba, hoặc từ các nguồn công khai.

Là một phần của việc sáng tạo nội dung có sự tham gia của tài năng, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu hình ảnh cũng như Dữ liệu về danh tính và Dữ liệu ứng viên của họ.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của tài năng như vậy là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của khách hàng) để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu liên quan đến mục đích này và dữ liệu đó được thu thập trực tiếp từ bạn, chúng tôi chỉ làm như vậy khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu nhạy cảm này từ các nguồn công khai, chúng tôi dựa vào việc cá nhân đã công khai thông tin đó. Khi chúng tôi làm điều này thay mặt cho khách hàng của chúng tôi như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không yêu cầu một cơ sở pháp lý cho việc xử lý như vậy.  

Thông tin chi tiết và phân tích dữ liệu khách hàng.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về bạn, hoạt động dưới tư cách của chúng tôi và thay mặt cho khách hàng của chúng tôi, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi để thực hiện phân tích và nhận thức dữ liệu theo cách ẩn danh hoặc tổng hợp. Qua đó, chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình và giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sở thích của khách hàng của họ và cải thiện sản phẩm/dịch vụ của mình. Dữ liệu được thu thập bao gồm Dữ liệu hành vi và Dữ liệu kỹ thuật, cùng với một số Dữ liệu hồ sơ cụ thể.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Trong phạm vi những điều trên liên quan đến dữ liệu cá nhân, việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của khách hàng) để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Khi chúng tôi thực hiện điều này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần một cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.

Khi dữ liệu của bạn được thu thập thông qua việc sử dụng các cookie không cần thiết, chúng tôi dựa vào sự đồng ý để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và cho mục đích xử lý tiếp theo. Vui lòng xem Thông báo Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Xin lưu ý rằng thường những dịch vụ như vậy liên quan đến các tập dữ liệu ẩn danh (tập dữ liệu tổng hợp, tập dữ liệu thống kê và tương tự) và được sử dụng cho phân tích thị trường cấp cao hoặc hiểu về thói quen tiêu dùng tổng quan (trong số những thứ khác). Khi chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi và khách hàng của chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân.

Nghiên cứu thị trường và nhóm tập trung

Như một phần của dịch vụ của chúng tôi đối với khách hàng, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của một cá nhân bao gồm dữ liệu nhận dạng, dữ liệu liên hệ, dữ liệu đăng ký, dữ liệu sở thích, thông tin ghi nhận của các cuộc trao đổi, dữ liệu về sức khỏe (dữ liệu nhạy cảm), dữ liệu ý kiến, khoảng tuổi, quốc tịch, hình ảnh và quá trình giáo dục để tiến hành nghiên cứu thị trường thông qua các nhóm tập trung, cuộc phỏng vấn và kiểm tra người dùng. Chúng tôi có thể làm điều này thay mặt cho khách hàng hoặc cho mục đích riêng của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (và của khách hàng) để đảm bảo chúng tôi cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng một cách hiệu quả. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu được thu thập trực tiếp từ một cá nhân liên quan đến mục đích này, chúng tôi chỉ làm như vậy khi có sự đồng ý rõ ràng từ cá nhân đó. Khi chúng tôi thu thập thông tin này từ các nguồn công khai, chúng tôi sẽ dựa vào việc cá nhân đã công khai thông tin đó. Vui lòng lưu ý rằng khi chúng tôi làm điều này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần có cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.

Giám sát truyền thông

Là một phần trong dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chúng tôi có thể giám sát các trang truyền thông (bao gồm cả các trang mạng xã hội) và thu thập thông tin về cá nhân từ những trang này trực tiếp hoặc sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ lắng nghe mạng xã hội bên thứ ba, bao gồm ý kiến của họ về cách một chiến dịch cụ thể của khách hàng đã được tiếp nhận hoặc về lời đề nghị của khách hàng hoặc về một chủ đề liên quan đến khách hàng của chúng tôi nói chung.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (và của khách hàng) để đảm bảo chúng tôi cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng một cách hiệu quả. Khi chúng tôi làm điều này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần có cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.

Báo cáo chiến dịch

Là một phần trong dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chúng tôi có thể thu thập thông tin về cá nhân thông qua nhà cung cấp bên thứ ba hoặc trực tiếp từ cá nhân hoặc qua mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác như thông tin liên lạc và ý kiến về cách một chiến dịch cụ thể của khách hàng đã được tiếp nhận hoặc phản hồi khác mà họ có về một chiến dịch hoặc về lời đề nghị của khách hàng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (và của khách hàng) để đảm bảo chúng tôi cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng một cách hiệu quả và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi thông tin về hiệu suất của một chiến dịch hoặc về lời đề nghị của khách hàng. Xin lưu ý khi chúng tôi làm điều này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần có cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.

Khảo sát và bình chọn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân (bao gồm dữ liệu về danh tính, dữ liệu liên lạc và dữ liệu hồ sơ) từ cá nhân thông qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc bình chọn nhằm mục đích thu thập phản hồi về sản phẩm và khảo sát của chúng tôi hoặc của khách hàng của chúng tôi. Việc tham gia vào các cuộc bình chọn như vậy là tùy ý và cá nhân sẽ có cơ hội quyết định liệu có tiết lộ dữ liệu cá nhân hay không. Một số dữ liệu cá nhân như dữ liệu liên lạc có thể được yêu cầu để đăng ký bình chọn hoặc tham gia vào cuộc khảo sát. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đó để thông báo kết quả của cuộc khảo sát hoặc bình chọn.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (và của khách hàng) để cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng một cách hiệu quả và để hiểu cách khách hàng và sản phẩm của họ được tiếp nhận trên thị trường. Khi chúng tôi làm điều này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần có cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.

Khuyến mại

Chúng tôi có thể tổ chức các chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc sự kiện tặng quà thay mặt cho chính chúng tôi (hoặc thay mặt cho khách hàng của chúng tôi), trong đó có thể yêu cầu cá nhân đăng ký để tham gia. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ cá nhân để tổ chức chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc sự kiện và để trao giải thưởng hoặc thông báo. Việc tham gia vào các sự kiện này và cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi là tùy ý.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng chúng tôi có thể có (ví dụ: các điều khoản và điều kiện khuyến mại) là cần thiết hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (và của khách hàng) để cho phép cá nhân tham gia vào chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc sự kiện hoặc chúng tôi có thể làm như vậy để thực hiện nghĩa vụ đối với cá nhân. Khi chúng tôi làm điều này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần có cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.

Lập bản đồ ngành

Chúng tôi thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu chứa thông tin về các nhà báo, tài năng, người ảnh hưởng trên mạng xã hội, người dùng mạng xã hội và các chuyên gia khác trong ngành quan hệ công chúng, tin tức hoặc truyền thông, được thu thập bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ phân tích phương tiện truyền thông uy tín của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, dữ liệu liên lạc và dữ liệu công khai có sẵn. Thông tin này có thể là thông tin được cá nhân cung cấp tự nguyện cho chúng tôi thông qua trang web hoặc trong các tình huống khác (như sự kiện diễn thuyết công khai), hoặc thông tin công khai hoặc có sẵn trong cơ sở dữ liệu của bên thứ ba hoặc qua các nền tảng nội dung của bên thứ ba (bao gồm các nền tảng mạng xã hội). Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập và/hoặc xem xét các tin tức khác công khai có sẵn và nội dung báo chí khác bao gồm nội dung được cung cấp thông qua các trang tin tức công khai và trang mạng xã hội để hiểu ý kiến của mọi người về chúng tôi và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi, bao gồm đảm bảo rằng chúng tôi và khách hàng của chúng tôi đều nắm bắt được ý kiến công chúng trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào và được thông báo đầy đủ khi làm việc với báo chí. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với những cá nhân đó để thảo luận về hàng hóa và dịch vụ của khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này cho mục đích quản lý nội bộ và quảng bá của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của khách hàng) để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng một cách hiệu quả. Khi dữ liệu cá nhân thu thập được được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chúng tôi dựa trên việc dữ liệu cá nhân đã được cá nhân công khai rõ ràng để xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Khi chúng tôi làm điều này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần có cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.

Mạng xã hội

Chúng tôi có thể thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của cá nhân (bao gồm dữ liệu liên lạc, dữ liệu danh tính và một số dữ liệu hồ sơ và dữ liệu công khai) khi họ tương tác với chúng tôi qua các kênh mạng xã hội (bao gồm việc truy cập trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi qua mạng xã hội). Chúng tôi cũng có thể vận hành trang mạng xã hội, tài khoản hoặc kênh của khách hàng trên mạng xã hội thay mặt cho họ.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp thị và tương tác với công chúng. Khi chúng tôi thực hiện hoạt động này thay mặt cho khách hàng như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không cần có cơ sở hợp pháp cho việc xử lý như vậy.
Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của các nền tảng mạng xã hội để chúng tôi có thể quảng cáo dịch vụ của chúng tôi khi cá nhân đang sử dụng những nền tảng đó, trong trường hợp cá nhân đã cung cấp sự đồng ý của mình.

Sự kiện

Đôi khi, chúng tôi có thể tổ chức các buổi trình diễn và sự kiện trong ngành để quảng bá dịch vụ của chúng tôi hoặc thay mặt cho khách hàng. Vì mục đích này, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu bao gồm dữ liệu danh tính và dữ liệu liên lạc (ví nhụ như họ tên, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc và số điện thoại) để liên lạc với họ về các sự kiện như vậy khi họ đã yêu cầu thông tin cụ thể về các sự kiện đó hoặc khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp khác để gửi thông tin đó cho họ.

Nếu bạn tham dự một trong những sự kiện của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để ghi lại sự tham dự của bạn tại sự kiện và cho mục đích liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ và nếu cần, chúng tôi có thể thu thập và xử lý bất kỳ yêu cầu nào về chế độ ăn uống hoặc yêu cầu khác mà bạn có thể có. Bạn cũng có thể xuất hiện trong các bức ảnh được chụp tại sự kiện của chúng tôi và những bức ảnh đó có thể xuất hiện trong các ấn phẩm mà chúng tôi gửi cho khách hàng của mình và/hoặc xuất bản trên Trang web của chúng tôi, trên báo in hoặc phương tiện truyền thông khác.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào chúng tôi có với cá nhân, hoặc đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của khách hàng để sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình một cách hiệu quả.
Nếu chúng tôi đặc biệt yêu cầu sự cho phép của bạn để sử dụng ảnh chụp của bạn, bình luận, lời chứng thực hoặc nội dung khác, thì việc xử lý dữ liệu cá nhân như vậy sẽ dựa trên sự đồng ý.

Khi chúng tôi tổ chức các sự kiện chỉ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng của chúng tôi, chúng tôi thực hiện với vai trò là bên xử lý dữ liệu của khách hàng và do đó không cần cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân.

III. Yêu cầu về tiếp thị và truyền thông

Tiếp thị.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu danh tính, dữ liệu liên hệ và dữ liệu tiếp thị và truyền thông của bạn để gửi cho bạn (hoặc tổ chức mà bạn đại diện) các thông tin tiếp thị qua email hoặc điện thoại. Các thông tin tiếp thị của chúng tôi sẽ bao gồm thông cáo báo chí và thông tin về chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Chúng tôi gửi thông tin và tài liệu này cho bạn khi bạn đã đồng ý nhận thông tin hoặc tài liệu đó, hoặc khi chúng tôi có cơ sở pháp lý khác để làm như vậy theo mức độ yêu cầu của pháp luật.

Truy vấn thông tin và truyền thông.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân (bao gồm Dữ liệu danh tính, Dữ liệu liên hệ và Dữ liệu công khai có sẵn) về các nhà báo, đại diện của khách hàng hoặc đại diện trong ngành để yêu cầu phỏng vấn, trả lời câu hỏi của truyền thông hoặc yêu cầu thông tin về Nam Mỹ SeaFood. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho cá nhân cơ hội đăng ký nhận bản tin hoặc nhận bản sao của các blog và thông tin khác mà chúng tôi cung cấp. Khi một cá nhân đăng ký nhận thông tin như vậy, Dữ liệu liên hệ có thể được yêu cầu trong mỗi trường hợp, cùng với các chi tiết về dữ liệu cá nhân khác có liên quan đến các yêu cầu này. Thông tin này được sử dụng để cho phép chúng tôi đáp ứng yêu cầu cá nhân hoặc yêu cầu từ phía truyền thông.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Điều này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi (và các khách hàng của chúng tôi) để xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này để đảm bảo chúng tôi cung cấp các dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng của chúng tôi một cách hiệu quả và cung cấp thông tin chính xác cho những người yêu cầu nó.

B: QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH VÀ PHÁP LÝ

Tiếp nhận dịch vụ

Nếu chúng tôi thuê một tổ chức cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc cho khách hàng của chúng tôi (ví dụ: hỗ trợ công nghệ thông tin hoặc tư vấn tài chính), chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm dữ liệu liên hệ và dữ liệu nhận dạng) nếu bạn là một liên hệ trong tổ chức tương ứng. Điều này được thực hiện để quản lý mối quan hệ của chúng tôi hoặc của khách hàng với tổ chức đó, nhận dịch vụ từ tổ chức đó và, khi áp dụng, cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho người khác, bao gồm khách hàng của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi có với tổ chức đó, hoặc là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đảm bảo mối quan hệ làm việc hiệu quả với tổ chức và có khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho người khác một cách hiệu quả. Khi chúng tôi thực hiện việc này thay mặt cho khách hàng của chúng tôi như một bên xử lý dữ liệu, chúng tôi không yêu cầu một cơ sở pháp lý cho việc xử lý đó.

Tuyển dụng

Nếu cá nhân nộp đơn ứng tuyển cho chúng tôi hoặc thể hiện sự quan tâm làm việc với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ và thông tin CV hoặc hồ sơ từ cá nhân đó. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như vậy cho các mục đích sau đây: a) đánh giá tính phù hợp của cá nhân cho bất kỳ vị trí nào mà họ đã nộp đơn (hoặc các vị trí trong tương lai mà chúng tôi cho rằng cá nhân có thể phù hợp), bao gồm cả công việc dài hạn hoặc làm việc tự do, tập sự hoặc thực tập sinh và cũng bao gồm bất kỳ vị trí hỗ trợ kinh doanh hoặc dịch vụ nào, cho dù đơn ứng tuyển đã được chúng tôi nhận trực tuyến, qua email, bằng bản cứng hoặc đơn ứng tuyển trực tiếp; b) để liên lạc với bạn về quy trình tuyển dụng; c) xác minh lý lịch, bao gồm nhưng không giới hạn việc chúng tôi sẽ xác minh tính xác thực về trình độ học vấn/bằng cấp của ứng viên bằng cách liên hệ trực tiếp với các cơ sở đào tạo giáo dục tương ứng hoặc sử dụng cơ quan xác minh bên thứ ba uy tín; hoặc xác minh lịch sử làm việc của ứng viên bằng cách liên hệ với người tham chiếu theo thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi; d) thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết để ký kết hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng khác) với cá nhân; e) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định hoặc pháp luật liên quan đến bất kỳ đơn ứng tuyển nào đó; và f) tuân theo các quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, tuổi tác, tôn giáo, xu hướng tình dục, khuyết tật hoặc bất kỳ cơ sở nào khác được bảo đảm bởi pháp luật địa phương.

Chúng tôi có thể thực hiện chương trình giới thiệu nhân sự trong đó một số thông tin cá nhân của bạn như đã được mô tả ở trên có thể được chia sẻ với chúng tôi bởi một bên thứ ba, thường là một nhân viên hiện tại. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi yêu cầu rõ ràng bên thứ ba giới thiệu xác nhận rằng họ có sự cho phép của bạn để chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến tuyển dụng và quản lý tài năng, điều đó sẽ liên quan đến việc chúng tôi ký kết hợp đồng với họ hoặc đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách nhằm đảm bảo chúng tôi có thể đưa ra quyết định tuyển dụng và quản lý tài năng tốt nhất cho Nam Mỹ SeaFood, hoặc đó là nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đó để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào áp đặt lên chúng tôi. Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào trừ khi chúng tôi được phép làm như vậy theo quy định pháp luật hiện hành hoặc có sự đồng ý rõ ràng từ cá nhân đó.

Đến thăm văn phòng làm việc, studio hoặc địa điểm sản xuất của chúng tôi

Nếu một cá nhân đến thăm bất kỳ địa điểm của chúng tôi, bao gồm các văn phòng làm việc, studio và/hoặc địa điểm sản xuất, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm dữ liệu về danh tính hoặc liên hệ, như một phần của quy trình đăng ký. Chúng tôi cũng có thể ghi lại hình ảnh của họ trên camera giám sát hoặc CCTV của chúng tôi.

Nếu một cá nhân đăng ký làm khách sử dụng Wi-Fi miễn phí tại bất kỳ địa điểm nào của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm dữ liệu về danh tính và liên hệ, như một phần của quá trình đăng ký. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu về hành vi và kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Wi-Fi miễn phí này cho mục đích giám sát và ghi nhớ, bao gồm xác định nguồn yêu cầu dịch vụ, tối ưu hóa và duy trì hiệu suất của dịch vụ Wi-Fi, và điều tra và ngăn chặn lạm dụng hệ thống.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi vì lý do bảo mật.

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến việc cung cấp truy cập vào dịch vụ Wi-Fi miễn phí của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi để cung cấp dịch vụ. Khi chúng tôi giám sát việc sử dụng dịch vụ Wi-Fi miễn phí của chúng tôi để đảm bảo việc sử dụng hợp lệ của hệ thống, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích giám sát và ghi nhớ dựa trên sự đồng ý của người sử dụng là khách sử dụng dịch vụ.

Quản trị kinh doanh, tài chính và tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của một cá nhân (bao gồm Dữ liệu nhận dạng, Dữ liệu liên hệ, Dữ liệu tài chính, Dữ liệu giao dịch, Dữ liệu có sẵn công khai) cho các mục đích tuân thủ pháp luật và quản trị kinh doanh sau:

 • Để hỗ trợ hoạt động hoặc quản lý hiệu quả của nhóm doanh nghiệp của chúng tôi;
 • Cho mục đích tài chính, kế toán và thuế;
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;
 • Để thực thi hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi;
 • Xử lý khiếu nại;
 • Bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba (bao gồm cả trường hợp khi sức khỏe hoặc an toàn của một cá nhân bị đe dọa (ví dụ: hỏa hoạn));
 • Liên quan đến việc chuyển đổi hoặc bán doanh nghiệp, chẳng hạn như sáp nhập, tổ chức lại, mua lại bởi một công ty khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến quá trình chuyển đổi kinh doanh, để thực thi các quyền hợp pháp của mình hoặc để bảo vệ quyền của bên thứ ba, thì đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi làm như vậy. Đối với tất cả các mục đích khác được mô tả trong phần này, chúng tôi sẽ dựa trên nghĩa vụ tuân thủ luật pháp (bao gồm mọi lệnh của tòa án) để xử lý dữ liệu cá nhân đó.

Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ danh mục dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào liên quan đến tiền án hoặc hành vi phạm tội trừ khi chúng tôi có thể làm như vậy theo luật hiện hành hoặc với sự đồng ý rõ ràng của cá nhân.

10. NẾU BẠN KHÔNG CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi phải thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hoặc chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản trong hợp đồng chúng tôi ký kết với bạn và bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân đó khi chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không thể thực hiện hợp đồng chúng tôi đã hoặc đang cố gắng ký kết với bạn. 

Điều này có thể áp dụng khi bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân chúng tôi cần để cung cấp các Dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc xử lý đơn ứng tuyển công việc với chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy đơn ứng tuyển của bạn hoặc việc cung cấp các Dịch vụ liên quan cho bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

11. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi an toàn và chúng tôi đã triển khai chính sách bảo mật thông tin, quy định và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ sai mục đích, sửa đổi trái phép và phá hủy trái phép hoặc mất mát do sự cố. Ngoài ra, tất cả nhân viên và nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi (tức là những người xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi) đều có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của tất cả người dùng của chúng tôi trên Trang web và những người mua các Dịch vụ của chúng tôi.

12. QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Trong một số tình huống nhất định, bạn có những quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn:

 • Được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Nếu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu đó. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân chính xác và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào (ví dụ: địa chỉ nhà mới hoặc thay đổi tên) là trách nhiệm của mỗi người.
 • Được rút lại sự đồng ý của bạn khi việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.
 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
  • Khi bạn nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;
  • Khi bạn rút lại sự đồng ý;
  • Khi bạn phản đối việc xử lý dữ liệu và chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;
  • Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;
  • Dữ liệu cá nhân phải xóa theo quy định của pháp luật.

Việc xóa dữ liệu không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi bắt buộc phải giữ lại dữ liệu cá nhân theo luật pháp hiện hành hoặc các quy định khác.

Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về việc xóa dữ liệu (nếu có thể). Nếu bạn yêu cầu, và nếu điều này có thể và pháp luật cho phép, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn biết ai là những người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ với họ trực tiếp.

 • Yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn nghi ngờ tính chính xác của dữ liệu cá nhân.
  • Điều này sẽ không ngăn chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi hủy bỏ bất kỳ hạn chế nào.
  • Nếu chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về hạn chế này nếu có thể.
  • Nếu bạn yêu cầu, và nếu điều này có thể và pháp luật cho phép, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn biết ai là những người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ với họ trực tiếp.
 • Bạn được yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi xử lý, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi hoặc một bên thứ ba dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý; hoặc khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Nếu xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình dưới dạng điện tử thông dụng, hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một nhà cung cấp khác, nếu yêu cầu của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp trực tiếp cho chúng tôi và nếu kỹ thuật cho phép.

Chủ thể dữ liệu có thể thực hiện những quyền này bằng lời nói hoặc văn bản bằng cách sử dụng thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp trong phần dưới đây có tựa đề "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi" ở trên. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do từ chối.

Xin lưu ý rằng để bạn có thể thực hiện những quyền này, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn để xác nhận quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này là biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó. Để xác minh danh tính của bạn, chúng tôi có thể cần thu thập thêm dữ liệu cá nhân từ bạn so với những gì chúng tôi hiện có.

13. TỪ CHỐI VÀ KHÔNG MONG MUỐN NHẬN THÔNG TIN LIÊN LẠC

Để không nhận các thông tin tiếp thị, quảng cáo hoặc các thông tin thương mại khác từ chúng tôi trong tương lai, bạn nên gửi yêu cầu cho chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trong phần có tựa đề "Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi" ở trên.

14. LIÊN KẾT VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này chứa liên kết đến trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn sử dụng một liên kết để chuyển từ Trang web của chúng tôi đến một trang web khác hoặc yêu cầu một dịch vụ từ một bên thứ ba, Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này không còn áp dụng cho các trang web của bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trừ khi chúng tôi đang hoạt động như những người điều khiển chung với bên thứ ba đó đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Quá trình duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web khác hoặc việc giao dịch với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào đều phải tuân thủ các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi không theo dõi, kiểm soát hoặc bảo đảm việc bảo vệ thông tin riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.

Trang web này có thể tích hợp với các dịch vụ mạng xã hội. Bạn hiểu rằng chúng tôi không kiểm soát các dịch vụ đó và không chịu trách nhiệm về cách thức hoạt động của chúng. Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng sử dụng các dịch vụ như vậy liên quan đến Trang web của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ làm như vậy với tư cách là phương tiện hỗ trợ và giống như bạn, đang dựa vào các dịch vụ của bên thứ ba đó để hoạt động đúng cách và công bằng.

15. CHÚNG TÔI GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và trong thời gian chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ dữ liệu đó theo quy định của pháp luật, sau đó dữ liệu đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi.

Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ các loại dữ liệu cá nhân khác nhau có thể khác nhau, phụ thuộc vào lý do chúng tôi thu thập ban đầu, mục đích chúng tôi xử lý và các yêu cầu pháp lý áp dụng cho chúng. Nếu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chỉ hữu ích trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: cho một sự kiện hoặc chiến dịch tiếp thị cụ thể hoặc liên quan đến tuyển dụng), chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó vào cuối khoảng thời gian đó. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn là ứng viên không thành công, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu bạn đã chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ cần lưu giữ một số thông tin cá nhân trong danh sách chặn để chúng tôi biết không gửi cho bạn thêm thông tin tiếp thị trong tương lai.

16. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Trang web của chúng tôi không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ vị thành niên (cá nhân dưới 18 tuổi) và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, do tính chất của tổ chức và các Dịch vụ chúng tôi cung cấp, đôi khi chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên, chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên.

17. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

Trong quá trình xử lý dữ liệu, chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn thông tin và áp dụng các biện pháp bảo mật hệ thống để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, do yếu tố kỹ thuật hoặc những nguyên nhân khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, có thể xảy ra việc mất mát dữ liệu hoặc rò rỉ thông tin, gây ra hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn cho bạn và/hoặc chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để khắc phục và tăng cường biện pháp bảo mật, giảm thiểu tổn thất cho bạn.

 

Cập nhập lần cuối: 15/01/2024