TỔNG QUAN
NAM MỸ SEAFOOD

Công ty TNHH MTV TMDV Nam Mỹ (Tên giao dịch: Nam
My Service Trading One Member Company Limited) được
thành lập vào ngày 12 tháng 01 năm 2006 và được đăng ký
thay đổi lần thứ 10 ngày 04 tháng 10 năm 2013 tại Thành phố
Cần Thơ do bà Võ Thị Gấm chức vụ giám đốc làm đại diện ...

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Mr Thanh

Ms Trang

Email: info@nammyseafood.vn

Hotline : 0947440440